ثبت نام لاتاری 2022 آموزش ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا 2022 لاتاری

روش های پیگیری گذرنامه

برای خروج از کشور شما به گذر نامه احتیاج دارید. صدور گذرنامه چند روزی رمان می برد و شما می توانید با استفاده از روش هایی پیگیری های لازم را برای صدور یا عدم صدور گذرنامه انجام دهید. روش های معرفی شده در این مقاله را استفاده کنید تا از در صف ماندن و اتلاق وقت خود جلوگیری نمایید.

سامانه های رهگیری گذرنامه

یکی از مدارک شناسایی با اهمیت که برای خروج از کشور باید همراه خود داشته باشید، گذر نامه یا پاسپورت است. این مدرک پروسه پیچیده ای برای دریافت ندارد اما برای ارسال آن برای آدرس مورد نظر مدت زمانی طول می کشد. شما می توانید از روش هایی که در این مقاله مستر آموز معرفی می شود استفاده نمایید و پیگیری های لازم برای صدور پاسپورت را انجام دهید.

پیگیری صدور پاسپورت با کد ملی

شماره *110# را در تلفن همراه خود شماره گیری نمایید.

روش های پیگیری گذرنامه1

در منویی که به شما نمایش داده می شود گزینه 1 را ارسال کنید.

روش های پیگیری گذرنامه2

وضعیت مدارک را در این بخش انتخاب نمایید.

روش های پیگیری گذرنامه3

گزینه شماره 3 که گذرنامه است را ارسال کنید.

روش های پیگیری گذرنامه4

در بخش بعدی باید کد ملی خود را وارد کنید.

روش های پیگیری گذرنامه5

شماره گذرنامه دریافتی را ارسال کنید تا وضعیت آن برای شما به صورت یک پیامک ارسال شود.

روش های پیگیری گذرنامه6

پیگیری صدور پاسپورت از اداره گذرنامه

سامانه 1100 برای پیگیری وضعیت صدور یا عدم صدور گذرنامه برای مشترکین تعبیه شده است. عدد 1 را به این شماره ارسال کنید تا یک پیامک مطابق شکل زیر به شما نمایش داده شود. تایید فعال سازی خدمت با ارسال مجدد عدد 5، عدم فعال سازی این خدمت با ارسال عدد 2 و در نهایت برای آشنایی با سایر خدمات ارائه شده این سامانه علامت سوال “؟” را ارسال کنید تا نتیجه آن به صورت یک پیامک برای شما ارسال شود. هزینه هر پیامکی که برای شما توسط این سامانه ارسال می شود 150 تومان منظور شده است.

روش های پیگیری گذرنامه7

تلفن گویا پیگیری گذرنامه

اگر به اینترنت یا گوشی تلفن همراه دسترسی ندارید اصلا نگران نباشید. سامانه های تلفنی گویا برای شما در نظر گرفته شده است که می توانید با تماس با این سرویس ها، جزئیات صدور و عدم صدور پاسپورت را دریافت نمایید. شماره های تماس این سامانه ۶۶۹۳۹۵۹۸، ۶۶۹۳۶۵۵۵ و ۶۶۹۳۵۰۵۸ هستند.

روش های پیگیری گذرنامه8

پیام بگذارید