خرید دوربین عکاسی خرید دوربین

در رسانه ها


مستر اموز در نشریات

جواد ذوالقدر در مصاحبه با هفته نامه شنبه

مصاحبه با هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه اولین هفته نامه در زمینه معرفی استارتاپ هاست

در شماره 125 این هفته نامه (تاریخ 24 آذر 1397) می تونید مصاحبه اختصاصی با محمد جواد ذوالقدر موسس مستر آموز رو بخونید

معرفی مستر آموز در وب سایت های مختلف

رپورتاژ آفتاب

مصاحبه با وب سایت آفتاب

معرفی مستر آموز در پورتال آسمونی

معرفی مستر آموز در پورتال آسمونی

معرفی مستر آموز در وب سایت دکتر وردپرس

معرفی مستر آموز در وب سایت دکتر وردپرس

معرفی مستر آموز در شبکه های تلوزیونی

معرفی مستر آموز در برنامه های استارتاپی